admin3916

Rodinné finance

Dnes se zaměříme na naprosté základy rodinných financí. Řekneme si, co to vlastně ty rodinné finance jsou, proč bychom se o toto téma vůbec měli zajímat, pravidelně se v něm vzdělávat a proč je velmi důležité je chápat z širší perspektivy. Pojďme se na ně tedy podívat praktickým pohledem každodenního života. 

Příjmy a výdaje, aktiva a pasiva

Proč se dívat na příjmy a výdaje i jinak, než jen jako na čísla, která se objevují na bankovním účtu a zase z něj mizí? Zamýšleli jste se někdy nad tím, odkud přichází a kam odchází? Přichází z vámi vybudovaných aktiv a odchází na další aktiva? Nebo přichází pouze z vaší práce, u které musíme Příjmy a výdaje, aktiva a pasiva

Změna 2022!

Začátek každého roku s sebou nese spoustu předsevzetí, odhodlání, touhy, nadšení a motivace něco v našich životech změnit nebo vylepšit. Nejsem jiný! Ale po pár dnech nebo týdnech se většina nebo vše, co jsme si řekli rozplývá. A my se vracíme do starých zaběhnutých kolejí. Ano, znám to přesně jako vy! A pokud to někdo Změna 2022!