Penze, důchod

Penze

Je lépe nespoléhat se v budoucnu jen na stát, ale snažit se na ni co nejlépe sám připravit. Když se v souvislosti s finančními produkty řekne slovo penze, každému se patrně vybaví známé penzijko. To zde máme již od roku 1994. Od té doby doznalo změny a my se podíváme, čím je charakteristické. Rozebereme Doplňkové penzijní spoření a jeho předchůdce Penzijní připojištění, protože je tento typ mezi lidmi ještě stále rozšířený.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření si můžete uzavřít od 1. 1. 2013 a jeho základními charakteristikami jsou:

 • státem regulovaný produkt,
 • státní příspěvek 90 až 230 Kč měsíčně (při úložce 300 až 1.000 Kč měsíčně),
 • daňová úspora až 3.600 Kč ročně (při úložce od 1.001 do 3.000 Kč měsíčně),
 • možnost příspěvku zaměstnavatele (až 50.000 Kč ročně),
 • možnost vyšších výnosů (dle zvolené strategie), ale také možnost ztrát oproti Penzijnímu připojištění,
 • vstupní věk není omezen,
 • do 60 let věku a zároveň je nutno spořit alespoň 60 měsíců, poté vždy minimálně na 60 měsíců,
 • možnost čerpání invalidního důchodu (přiznaný III. stupeň invalidity) po 36 měsících spoření,
 • na rodné číslo je možné uzavřít pouze jednu smlouvu,
 • pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice,
 • pro občany EU/EHP platících v ČR důchodové nebo zdravotní pojištění, nebo je osoba příjemcem důchodu starobního nebo invalidního,
 • možnost čerpání předdůchodu (minimálně 2 roky, maximálně 5 let před dovršením důchodového věku),
 • při předčasném zrušení smlouvy do 24 měsíců, není nárok na odbytné,
 • při předčasném zrušení smlouvy přicházíme o státní příspěvek,
 • výpovědní lhůta 1 měsíc (od 1. dne následujícího měsíce).

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění bylo možné sjednat do 31. 12. 2012. Smlouvy uzavřené do tohoto data jsou stále platné a jeho základními rozdíly proti Doplňkovému penzijnímu spoření jsou:

 • nižší výnos (průměrně kolem 1 % p. a.), ale zároveň garance nezáporného zhodnocení,
 • u některých penzijních plánů možnost čerpání veškerých finančních prostředků již v 50 letech klienta,
 • možnost čerpání výsluhové penze,
 • výpovědní lhůta 2 měsíce (od 1. dne následujícího měsíce).

Penzijko nevyřeší Vaši penzi

Uvědomme si ale, že uzavření smlouvy Doplňkového penzijního spoření nevyřeší snížení příjmu v důchodovém věku. Příprava na důchod není o tomto jednom produktu, ale o kombinaci produktů a hlavně o finančním plánu na tuto etapu života, která je každým dnem blíž. Vzdělejte se ještě před tím, než se začnete na tuto etapu připravovat. Například náš workshop Tvorba a správa aktiv je ideální možností, jak se něco dozvědět o investování v dlouhodobém horizontu.

Řešíte novou smlouvu penzijka nebo úpravu stávající? Probereme to! 🙂