Pojištění majetku

Pojištění majetku

Pojištění vozidla

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, neboli povinné ručení. Účelem tohoto pojištění je ochrana zdraví a majetku někoho, komu byste způsobili újmu nebo škodu provozem vozidla. Také chrání Vás jako provozovatele, protože pokud někomu újmu nebo škodu způsobíte, pojišťovna za Vás zaplatí škodu, kterou byste museli jinak hradit sami.

Pokud provozujete vozidlo na silnicích a nestanoví-li příslušný zákon jinak, jste povinni mít vozidlo takto pojištěno.

Řešíte pojištění vozidla? Rád Vám s tím pomohu.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je typ pojištění, které kryje škody na Vašem vozidle, které způsobíte vlastní vinou.

Řešíte havarijní pojištění vozidla? Rád Vám s tím pomohu.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti chrání nemovitost jako takovou a také stavby na pozemku. Tímto pojištěním tedy obecně pojišťujete například rodinný dům, byt, chatu, chalupu atd. Zahrnuje například:

 • konstrukce nemovitosti, tedy obvodové zdi, příčky vč. obkladů, stropní a střešní konstrukce, fasáda,
 • plot,
 • bazén,
 • studna,
 • garáž,
 • tepelné čerpadlo, klimatizace a fotovoltaika,
 • kuchyňská linka, vana, sprchový kout, vestavěné skříně, dveře.

Pojištění nemovitosti se dnes nejčastěji pojišťuje v kombinaci s pojištěním domácnosti a pojištěním odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě.

Řešíte pojištění nemovitosti? Rád Vám s tím pomohu.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti chrání vybavení nemovitosti. Zjednodušeně se dá říci, že kdybyste Vaši nemovitost otočili vzhůru nohama a zatřepali s ní, tak vše, co by vypadlo, je právě toto vybavení. Zahrnuje například:

 • spotřebiče a elektroniku,
 • nábytek a koberce,
 • oblečení,
 • sportovní vybavení,
 • zahradní nábytek,
 • zahradní techniku,
 • šperky, cennosti, sbírky a obrazy.

Pojištění domácnosti se dnes nejčastěji pojišťuje v kombinaci s pojištěním nemovitosti a pojištěním odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě.

Řešíte pojištění domácnosti? Rád Vám s tím pomohu.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě

Pojištění občanské odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě kryje škody způsobené ostatním při běžných činnostech v životě. Zahrnuje například:

 • škody způsobené jiným osobám na zdraví či majetku,
 • škody způsobené domácími mazlíčky,
 • škody způsobené Vašimi dětmi.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě se dnes nejčastěji pojišťuje v kombinaci s pojištěním nemovitosti a domácnosti.

Řešíte odpovědnost za škody způsobené v běžném občanském životě? Rád Vám s tím pomohu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti kryje jednoduše škody způsobené Vaší nemovitostí na zdraví nebo majetku někoho jiného. Zahrnuje například:

 • poškození auta spadlou střešní taškou,
 • škodu na sousední nemovitosti způsobenou vodou z prasklého potrubí,
 • poškození sousední nemovitosti požárem vzniklým zkratem elektroinstalace.

Většina pojišťoven má dnes toto pojištění automaticky součástí odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě, které se nejčastěji kombinuje s pojištěním nemovitosti a domácnosti.

Řešíte odpovědnost z držby nemovitosti? Rád Vám s tím pomohu.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli kryje škody zaměstnavateli, které způsobíte při výkonu svého zaměstnání.

Řešíte odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli? Rád Vám s tím pomohu.