Příjmy a výdaje, aktiva a pasiva

... Příjmy a výdaje, aktiva a pasiva">
příjmy a výdaje

Proč se dívat na příjmy a výdaje i jinak, než jen jako na čísla, která se objevují na bankovním účtu a zase z něj mizí? Zamýšleli jste se někdy nad tím, odkud přichází a kam odchází? Přichází z vámi vybudovaných aktiv a odchází na další aktiva? Nebo přichází pouze z vaší práce, u které musíme fyzicky být a pořizujete za ně pouze pasiva? Dnes si rozebereme právě tyto klíčové myšlenky.

Příjmy a výdaje

Pamatujete si základní pravidlo rodinných financí z minulého článku (celý článek si můžete přečíst zde)? Příjmy a výdaje jsou alfou a omegou rodinných financí a přehled o nich je naprostý základ pro toho, kdo se o své peníze chce starat s vizí, že se jeho finanční situace bude postupně cíleně zlepšovat. O vašich příjmech máte většinou přehled, přijde vám výplata, jejíž výši většinou přibližně víte. O výdajích už se to s největší pravděpodobností říct nedá. Je to mnohem víc položek než u příjmů a jen málokdo si o nich vede detailní přehled. Proč? Protože jsou daleko zábavnější věci, než si jednou za den udělat pět minut čas a vše si zaznamenat do nějaké tabulky. S tímto přehledem je ale mnohem jednodušší si uvědomit, odkud vaše peníze přichází a kam zase odchází. Je to mnohem důležitější, než se na první pohled zdá.

Příjmy

Jsou všechny peníze, které jste v nějakém sledovaném období – nejčastěji měsíčním – přijali, byly vám připsány na účet. Není ovšem příjem jako příjem. 

Příjmy aktivní

Jak již jejich název napovídá, jsou to takové příjmy, pro které musíte aktivně něco vykonat. Jít do zaměstnání, na brigádu nebo podnikat. Odevzdáváte tedy váš čas a úsilí někomu, kdo vám za tento čas a úsilí zaplatí.

Příjmy pasivní

Jejich název nám opět napovídá. Pasivní příjmy jsou takové, pro které nemusíte vykonat žádnou činnost. Jsou to příjmy z vašich aktiv. Například příjmy z nájmu, příjmy, které generuje vaše firma, úroky z vkladů nebo investic, ale také sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti atd. Nemusíte odevzdávat nikomu váš čas a energii, abyste dostali zaplaceno.

Čím máte větší pasivní příjem, tím méně jste závislí na tom aktivním.

Výdaje

Výdaje jsou naopak všechny peníze, které jste ve stejném období vydali, z účtu vám odešly. Opět ale nejsou výdaje jako výdaje.

Výdaje nezbytné

Jsou takové výdaje, z jejichž neplacení hrozí nějaká sankce, nejčastěji právě ta finanční. Řadíme sem nájemné, splátky hypotéky, výdaje za energie, za internetové připojení, mobilní volání, zálohy na sociální a zdravotní pojištění atd.

Výdaje nutné

Při jejich neplacení sice nehrozí žádná sankce, ale neobejdete se bez nich. Patří sem například jídlo, doprava do zaměstnání, oblečení, ale také pojištění.

Výdaje zbytné

Zbytné výdaje jsou takové, bez nichž se už ovšem obejdete a slouží pro pohodlí a luxus. Například koníčky, dovolená, výlety, módní doplňky, cigarety, alkohol, posezení s přáteli, atp.

Investiční výdaje

Investiční výdaje neboli výdaje do aktiv jsou ty, na které byste se měli zaměřit co nejvíce. Je u nich totiž předpoklad, že budou generovat další příjmy a tedy zvyšovat pasivní příjem. Jsou to výdaje do cenných papírů, komodit, nemovitostí, vlastního vzdělání, podnikání, firmy, atd.

Nezapomínejte, že výdaje by měly být nižší nebo maximálně se rovnat příjmům.

Nezbytné a nutné výdaje člověk musí zaplatit, je dobré nad nimi ale přemýšlet a pokud možno je co nejvíce minimalizovat. Co se týká zbytných výdajů, s těmi už se dá poměrně dobře pracovat, protože jejich část, pokud se tak rozhodnete, můžete přemístit do výdajů investičních a tím tak budovat vaše aktiva a pasivní příjem.

Aktiva a pasiva

Za aktiva lze považovat vše, co vám do peněženky přidává další peníze. Za pasiva naopak vše, co vám peníze z peněženky bere. Ovšem – co pro jednoho může být aktivem, pro jiného může být pasivem, je třeba vždy posoudit konkrétní situaci.

Aktiva

Za aktivum lze považovat například chatu, kterou pronajímáte. Zisk z této chaty převyšuje náklady na její provoz a údržbu. Auto v garáži, obytná dodávka, kterou opět pronajímáte stejným způsobem jako chatu. Dále to mohou být cenné papíry, ze kterých vám plyne dividenda nebo úrok, podíl na zisku fondu, atd. Za aktivum lze také rozhodně považovat vaše vzdělání, díky kterému jste schopni vydělat víc peněz. Rovněž intelektuální majetek jako autorská práva, hudba, patenty, atd.

Čím větší část vašich příjmů vkládáte do aktiv tím lépe. Obecné doporučení je “utrácet” minimálně 10-30 % vašich příjmů za aktiva.

Pasiva

Mezi pasiva můžete zařadit například chatu, kam jezdíte na víkendy. Slouží pouze k vašemu odpočinku, nic nevydělává a ještě tam občas musíte něco opravit. Obytná dodávka v garáži, která slouží pouze vám na občasné výlety, jinak ale stojí v garáži. Musíte platit pojištění, pohonné hmoty a opravy. Za pasivum je nutné považovat i vaše vlastní bydlení. Dále je to například kávovar na lince, obří televize v obýváku, playstation, nejnovější typ telefonu, když ten rok starý už je přece rok starý…

Čím větší část vašich příjmů vkládáte do pasiv, tím více na vás necháváte vydělat všechny kolem sebe.

Co dál s těmito informacemi?

To je na vás. Pokud ale chcete začít budovat aktiva, je důležité se pro tento krok rozhodnout a začít. I třeba od nuly, většina lidí takto začíná.

V tuto chvíli si představme situaci, že jste se právě rozhodli se o vaše peníze a budoucnost cíleně starat. Jak to bude vypadat?

příjmy a výdaje

Máte příjem, který je pouze aktivní? Je potřeba definovat jednotlivé typy výdajů, udělat jejich revizi a vyhodnotit zda některé nezbytné, nutné nebo zbytné můžete eliminovat ve prospěch investičních a obecně s tímto typem výdajů začít. Pokud byste byli v této fázi, rád pomohu s revizí výdajů a doporučím, kam směřovat první investiční výdaje. Rozhodně není jedno, kam tyto první investiční výdaje jdou. 

příjmy a výdaje

Máte příjem aktivní i pasivní a je celkem jedno v jakém poměru? Pokud chcete poměr pasivního příjmu zvyšovat, zase je dobré definovat jednotlivé typy výdajů, udělat jejich revizi, zda některé nezbytné, nutné nebo zbytné můžete eliminovat ve prospěch investičních a posílit je tak. Pokud jste v této fázi, rád pomohu s revizí a doporučím, kam směřovat další investiční výdaje, opět to není jedno, kam peníze směřovat.

příjmy a výdaje

Máte pasivní příjem, který již plně pokryje nezbytné, nutné a zbytné výdaje? V tomto případě vám gratuluji! Vyhráli jste. Nabídnout mohu už pouze revizi pro ještě větší efektivnost vašich příjmů a výdajů. Ale myslím si, že pokud jste se dostali do této fáze, nepotřebuje rady jak nakládat s penězi.

K zapamatování:
1) Chcete-li mít peníze pod kontrolou, začněte detailně sledovat své příjmy a výdaje.
2) Minimalizujte výdaje do pasiv. Nenechávejte vydělávat pouze všechny kolem.
3) Maximalizujte výdaje do aktiv. Budujte svá aktiva a nechávejte je pracovat místo sebe.

V příštím článku se budeme bavit již o první z oblastí rodinných financí, a to oblasti zajištění osob, tedy o životním pojištění.

Přehled všech mých služeb naleznete zde.

Pokud se chcete o financích, realitách, mně a mé práci více, staňte se fanouškem mé Facebookové stránky, zde je na ni odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *