Rodinné finance

... Rodinné finance">
Rodinné finance

Dnes se zaměříme na naprosté základy rodinných financí. Řekneme si, co to vlastně ty rodinné finance jsou, proč bychom se o toto téma vůbec měli zajímat, pravidelně se v něm vzdělávat a proč je velmi důležité je chápat z širší perspektivy. Pojďme se na ně tedy podívat praktickým pohledem každodenního života. 

Co všechno jsou ty rodinné finance?

Většinou je pod tímto pojmem definován rodinný rozpočet. To je pravda pouze částečná. Rodinnými financemi je totiž soubor příjmů, výdajů, majetku movitého, nemovitého, hmotného, nehmotného, finančního, finančních, úvěrových a pojistných smluv a také potencionální skutečnosti, které mohou pozitivně či negativně tyto složky ovlivnit, a veškeré operace s nimi. Ovšem základem jsou příjmy a výdaje, od nich se odvíjí vše ostatní a rovněž je potřeba k nim v každé životní etapě přistupovat jinak. To ale neplatí pro základní pravidlo, které je vždy stejné, výdaje by měly být nižší nebo maximálně se rovnat příjmům.

Příjmy  a výdaje

To je základ pro dlouhodobě stabilní rodinný rozpočet.

Proč mít zájem o rodinné finance?

Máme-li hlad, potřebujeme si koupit jídlo. Chceme-li mít někde domov, musím si ho obstarat za peníze. Chceme-li si doma ohřát vodu nebo zimě zatopit, musím zaplatit energie. Chceme-li jít s přáteli na pivo, musíme pivo zaplatit. Potřebujeme-li auto, abychom mohli dojíždět do práce, musíme si ho koupit. O penězích a celkově systému peněz si můžeme myslet cokoliv, jedno se jim ale v dnešním světě upřít nedá – potřebujeme je ke svému každodennímu životu, tím pádem jsou pro každého důležité a myslím, že se obecně shodneme na tom, že je lepší je mít než nemít. A pokud je obecně dobré je mít, měli bychom něco vědět o tom, jak fungují. Měli bychom tedy mít nějaké finanční vzdělání, být finančně gramotní. Když chceme řídit auto, musíme se ho nejprve naučit ovládat, než vyjedeme do provozu. A stejně by to mělo být i s používáním peněz.

Proč pravidelné vzdělání?

Moje první opravdové lekce finanční gramotnosti nastaly v době, kdy jsem začal pracovat a bydlet sám. Do té doby jsem dostal pár rad od rodičů, ale znáte to, člověk si to vždycky vyslechl a stejně si myslel svoje. Ve škole jsem se o tomto tématu nedozvěděl vůbec nic a tak začal učit až ten život. Říká se “Až praxe naučí…” a já začínal bez jakékoli teoretické přípravy. Dnes už se na školách o penězích trochu mluví, ale je to pořád málo, stále jsou důležitější středověké bitvy a trávicí systém krávy, což je špatně, ale nedá se nic dělat, člověk si musí poradit sám. Zdrojem informací je dnes převážně internet, knihy, vzdělávací kurzy, finanční poradci a stále také vlastní zkušenosti. Ať už člověk čerpá informace kdekoli, měl by hlavně dávat pozor na důvěryhodnost zdroje, aby se nedostal k informacím, které jsou nepravdivé, neúplné nebo zavádějící. Já osobně často navštěvuji web: https://www.kurzy.cz/

A jak že je na tom ČR s finanční gramotností? Špatně! Dle průzkumů jsou v Evropě horší pouze Pobaltské země a Polsko. Věděli jste, že po létech, kdy se finanční gramotnost lidí v ČR zvyšovala, přišel v roce 2021 pokles? Lidé tráví měsíčně cca 160 hodin vyděláváním peněz, ale tím jak fungují se většinou vůbec nezabývají. Skvělou možností, jak se o nich něco dozvědět je i náš vzdělávací systém, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zaměřuje se právě na zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. Kdyby si každý ročně našel pár hodin na sebe a své peníze, nebylo by tolik exekucí, půjček, depresí a nešťastných životů. Stačilo by si třeba jednou ročně poslechnout náš Základní seminář, jehož tématem jsou právě rodinné finance a budete v obraze. Naše znalosti a vědomosti nám totiž nikdy nikdo nevezme. Něco málo k našemu vzdělávání zde: https://aloissmerda.cz/vzdelani

Proč širší perspektiva?

Rodinné finance můžeme rozdělit do třech základních oblastí. 

Rodinné finance

Zajištění osob zahrnuje životní a úrazové pojištění. Zajištění majetku obsahuje pojištění nemovitostí, vozidel, motocyklů, odpovědnosti za škody v občanském životě, z držby nemovitosti, za škody způsobené zaměstnavateli, při výkonu podnikání, úvěry a energie. Tvorba a správa kapitálu zahrnuje veškerou hotovost, cenné papíry, podíly na majetku podílových fondů, hodnoty komodit, nemovitostí a obecně veškeré investice.

Všechny tyto oblasti jsou důležité a vzájemně propojené. Absence jedné může mít negativní dopad na rodinné finance jako celek.  Pojďme se podívat na pár příkladů, proč tomu tak je.

Příklad č. 1

Mám ženu na mateřské dovolené se dvěma dětmi, většina příjmů je tedy na mně. Příjmy a výdaje jsou tak tak vyrovnané, něco málo vždycky zbude. Domácnost dlouho tvořila finanční polštář měsíčním odkládáním po malých částkách dle možností. Splácíme hypotéku, kterou máme na náš krásný dům, který doděláváme už ze svých peněz. Ale nechtěl jsem si uzavřít smlouvu životního pojištění, protože jsem si ušetřené peníze raději odkládal. Stal se mi úraz. Pár měsíců budu doma, budu brát cca 60 % platu na neschopence a měsíčně nám tím pádem bude několik tisíc chybět.
Absence smlouvy životního pojištění s pojištěním pracovní neschopnosti má v tomto případě za následek nižší měsíční příjem domácnosti. Rodina bude muset chybějící peníze čerpat z dlouho vytvářené rezervy a pokud nebude stačit, bude muset přemýšlet o půjčce, případně prodeji nějakého majetku, aby měla na splátky hypotéky a běžný provoz domácnosti.  

Příklad č. 2

Mám ženu, oba chodíme do práce a máme dvě děti, které jsou už skoro dospělé. Příjmy máme dostatečné, zbývá řádově pár desítek tisíc měsíčně, před dvěma lety jsme doplatili hypotéku, máme krásný dům a když už nebylo nutné mít pojištěný dům kvůli úvěru, zrušili jsme pojistku, protože se celou dobu nic nestalo a nechtěli jsme pojišťovně tyto peníze platit. Za 8 let jdeme do důchodu. Náš dům ovšem postihl požár od elektrického zařízení internetu. Než hasiči dorazili, dům byl již z velké části zničen a zbytek dokončila voda. 
Absence pojištění nemovitosti má v tomto případě za následek ztrátu nemovitosti a věcí v hodnotě několika milionů. Rezervy a investice budou stačit možná na menší domeček. Ty už ale měly tvořit finanční polštář do důchodu. Rodinné finance tím utrpěly.

Příklad č. 3

Jsme rodina se třemi dětmi. S manželkou pracujeme, máme celkem pěkné příjmy a měsíčně zbývá kolem 10.000 Kč, ale nic z toho neodkládáme stranou, protože chceme dopřát našim dětem kroužky a vše, co chtějí. Máme starší auto, ale věříme, že nám bude ještě dlouho sloužit, je to “starý držák”. Jednoho dne se ale auto porouchalo a jeho oprava by přišla na velké peníze. A tak jsme se rozhodli koupit nové a staré neopravovat. Jenže jsme neměli za co to auto koupit a jedinou variantou bylo jít do banky a půjčit si. Naštěstí nám půjčili, ale ne takovou částku, jakou bychom potřebovali.
Absence finanční rezervy způsobila nutnost vzít si půjčku s vysokým úrokem, kdy se za dobu splácení přeplatí větší částka. 

Příkladů z praxe s absencí nějaké části bych mohl uvést spoustu. 

Na co nezapomínat?

1. Mít přehled o příjmech a výdajích domácnosti, výdaje mít měsíčně vždy menší než příjmy.
2. Nepodceňovat žádnou část rodinných financí. Dobře pojistit to, co pojistit lze a mít vytvořenou rezervu na situace, proti kterým se pojistit nelze.
3. Finančně se pravidelně vzdělávat alespoň na roční bázi a získat přehledu o tom, co je ve financích nového.

Nevíte, zda vaše rodinné finance obsahují všechny důležité složky? Zavolejte mi nebo napište a můžeme se na to podívat. 

Příště se zaměříme na to, jakým způsobem si vést přehled o příjmech a výdajích a také se podíváme na to, co jsou to aktiva a pasiva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *